С пет нови площадки за игра посреща възпитаниците си детска градина „Младост“ в квартал „Трендафил“ 1. В двора на заведението са монтирани комбинирани съоръжения за люлеене, пързаляне, въртене, пазене на равновесие, катерене и други. Те заменят остарелите уреди, сертифицирани са и отговарят на изискванията за качество и безопасност.

Площадките са покрити с ударопоглъщаща каучукова настилка, монтирани са пейки, беседки и кошчета за отпадъци. Алеите са с нови бетонови павета, пясъчниците и оградата са обновени. В двора на градината вече има ледосветление и е инсталирана система за видеонаблюдение.

Обектът е съфинансиран от Община Габрово и от Министерството на труда и социалната политика по програма „Красива България“. Стойността на строително-монтажните работи е 315 579 лв., изпълнител е габровската фирма „Родис-Р“ ЕООД.

Съгласно изискванията на програмата в рамките на проекта е проведено професионално обучение на регистрирани в бюрата по труда безработни. Общо 15 лица от Габрово са придобили квалификация по специалността „Подпомагане на възрастни“. Курсът е реализиран от „Еврика 3М“ ЕООД, гр. Варна по договор за 6 750 лв.