„Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово обявява всеки петъчен ден за „зелен“, от 10 до 31 декември тази година.

В този период в петъчните дни във всички автобуси на фирмата, обслужващи линии на обществения градски транспорт, пътуването ще е безплатно.