„За поредна година чрез инвестиции в сферата на културата Община Габрово показва ангажираност към стратегическите си обекти. Наш принцип е, че когато започнем проект, го довършваме докрай. Тези два проекта са сред най-отговорните и не бива да допускаме компромиси, за да ни носят още повече гордост и самочувствие!“ Така кметът Таня Христова се обърна към присъстващите на събитието за представяне на проектите за обновяване на Регионалния исторически музей и на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“.

Със символично полагане на боя в залата на РИМ – Габрово Таня Христова и представителят на Сдружение „Музей Габрово 2021“ инж. Йордан Кълвачев дадоха старт на ремонтните дейности. В сградата предстои подновяване на покрива и дограмите, цялостно вътрешно и външно пребоядисване, включена е и газификация на Дечковата къща към музея.

Директорът на РИМ – Габрово и ръководител на проекта Красимира Чолакова

По думите на директора на РИМ Красимира Чолакова благодарение на подкрепата на Общинския съвет и Министерството на културата през 2019 г. сградата е получила статут на паметник на културата от национално значение, което е позволило да се кандидатства по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

„Освен ремонтите ще имаме и доставка на иновативна техника с триизмерни холографски екрани, които ще показват археологическите ценности в детайли. За първи път в 140-годишната история на музея ще бъдат експонирани непоказвани културни ценности, които се съхраняват в неговите трезори. В една от залите интерактивна карта ще визуализира периода от Освобождението до Възраждането, в друга ще бъдат представени бележити габровци, ще се обособи център за работа с деца и ателие за консервация и реставрация“, разясни подробностите Красимира Чолакова.

От дясно наляво: представителят на фирмата изпълнител инж. Йордан Кълвачев, кметът Таня Христова, зам.-кметът по образование, социални дейности, култура и туризъм Невена Минева и зам.-кметът по финанси и собственост Мария Йозова

Проектът „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ е на обща стойност 1 615 008.40 лв. „Ангажиментите ни са в рамките на следващата календарна година той да бъде изпълнен. Пред нас има и предизвикателства, които са следствие от времето, в което живеем, но вярвам, че ще успеем да реализираме всички предвидени дейности“, подчерта кметът Таня Христова.

Габрово е единствената община в страната с два одобрени проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“. В рамките на събитието на територията на РЕМО „Етър“ бяха показани строително-ремонтните работи, които вече са в развитие. Близо 10 милиона лева ще бъдат вложени за обновяване, реставрация, консервация и създаване на съвременни условия за креативен културен туризъм в етнографския музей.

Директорът на РЕМО „Етър“ и ръководител на проекта проф. д-р Светла Димитрова

„В 21-ви век имаме нова концепция за музеите на открито, която цели да свърже материалното с нематериалното културно наследство. Така ние ще дадем шанс на хората да станат сътворители на наследството, тоест заедно ще разказваме и ще съпреживяваме историите от миналото. Проектът е изключително тежък и със сложна организация поради многото включени обекти“, каза директорът на РЕМО „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова. По думите ѝ целият музеен колектив е въвлечен в работата, тъй като това е първият такъв голям проект.

„Хотелът вече се ремонтира, в него ще се помещава администрацията, ще има нов детски център, нова сцена, водните съоръжения се реставрират. Къщата „Кръстник-Колчов хан“ ще стане многофункционална музейна сграда, ще се възстановят грънчарските пещи, училището ще се превърне в резидентски център с голяма лаборатория за реставрация и консервация“, разказа проф. Димитрова.

„През следващата 2022 г. ще трябва да се въоръжим с много търпение, професионализъм и силна екипност, за да бъдат изпълнени обектите. Проектът е предизвикателен, защото борави с материя, която ни задължава да сме много прецизни заради миналото и бъдещето ни, по-сложен до момента е бил само проектът за водния цикъл“, отбеляза Таня Христова.

От дясно наляво: управителят на „Кота-2001“ инж. Георги Димов, кметът Таня Христова и инж. Момчил Корназов, технически специалист в проекта за РЕМО „Етър“

Кметът на Габрово и управителят на фирма „Кота-2001“ ООД инж. Георги Димов – изпълнител на реставрацията на хотел „Странноприемница“, оставиха своя почерк в преобразяването на мястото, като демонстрираха как се полага облицовка от камък.

Представителите на строителните фирми по двата проекта дадоха дума, че заложените дейности ще бъдат изпълнени в пълен обем, качествено и в срок. За да може всички габровци и гостите на града да са доволни от новия облик на двете културни институции!

Тази публикация е създадена в рамките на договори № BG16RFOP001-6.002-0009-С01 „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ и № BG16RFOP001-6.002-0008-С01 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

„Зелен“ петък за безплатно пътуване в Габрово от 10 до 31 декември
6 декември 2021
Предупреждение за силен вятър и снеговалеж на 7 декември
6 декември 2021