„За поредна година чрез инвестиции в сферата на културата Община Габрово показва ангажираност към стратегическите си обекти. Наш принцип е, че когато започнем проект, го довършваме докрай. Тези два проекта са сред най-отговорните и не бива да допускаме компромиси, за да ни носят още повече гордост и самочувствие!“. Така кметът Таня Христова се обърна към присъстващите на събитието за представяне на проектите за обновяване на Регионалния исторически музей и на Регионалния етнографски музей на открито „Етър“.

Със символично полагане на боя в залата на РИМ – Габрово Таня Христова и представителят на Сдружение „Музей Габрово 2021“ инж. Йордан Кълвачев дадоха старт на ремонтните дейности. В сградата предстои подновяване на покрива и дограмите, цялостно вътрешно и външно пребоядисване, включена е и газификация на Дечковата къща към музея.

Директорът на РИМ – Габрово и ръководител на проекта Красимира Чолакова

По думите на директора на РИМ Красимира Чолакова благодарение на подкрепата на Общинския съвет и Министерството на културата през 2017 г. сградата е получила статут на паметник на културата от национално значение, което е позволило да се кандидатства по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

„Освен ремонтите ще имаме и доставка на иновативна техника с триизмерни холографски екрани, които ще показват археологическите ценности в детайли. За първи път в 140-годишната история на музея ще бъдат експонирани непоказвани културни ценности, които се съхраняват в неговите трезори. В една от залите интерактивна карта ще визуализира периода от Освобождението до Възраждането, в друга ще бъдат представени бележити габровци, ще се обособи център за работа с деца и ателие за консервация и реставрация.“, разясни подробностите Красимира Чолакова.

От дясно наляво: представителят на фирмата изпълнител инж. Йордан Кълвачев, кметът Таня Христова, зам.-кметът по образование, социални дейности, култура и туризъм Невена Минева и зам.-кметът по финанси и собственост Мария Йозова

Проектът „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ е на обща стойност 1 615 008.40 лв. „Ангажиментите ни са в рамките на следващата календарна година той да бъде изпълнен. Пред нас има и предизвикателства, които са следствие от времето, в което живеем, но вярвам, че ще успеем да реализираме всички предвидени дейности.“, подчерта кметът Таня Христова.

Габрово е единствената община в страната с два одобрени проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“. В рамките на събитието на територията на РЕМО „Етър“ бяха показани строително-ремонтните работи, които вече са в развитие. Близо 10 милиона лева ще бъдат вложени за обновяване, реставрация, консервация и създаване на съвременни условия за креативен културен туризъм в етнографския музей.

Директорът на РЕМО „Етър“ и ръководител на проекта проф. д-р Светла Димитрова

„В 21-ви век имаме нова концепция за музеите на открито, която цели да свърже материалното с нематериалното културно наследство. Така ние ще дадем шанс на хората да станат сътворители на наследството, тоест заедно ще разказваме и ще съпреживяваме историите от миналото. Проектът е изключително тежък и със сложна организация поради многото включени обекти.“, каза директорът на РЕМО „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова. По думите ѝ целият музеен колектив е въвлечен в работата, тъй като това е първият такъв голям проект.

„Хотелът вече се ремонтира, в него ще се помещава администрацията, ще има нов детски център, нова сцена, водните съоръжения се реставрират. Къщата „Кръстник Колчов хан“ ще стане многофункционална музейна сграда, ще се възстановят грънчарските пещи, училището ще се превърне в резидентски център с голяма лаборатория за реставрация и консервация.“, разказа проф. Димитрова.

„През следващата 2022 г. ще трябва да се въоръжим с много търпение, професионализъм и силна екипност, за да бъдат изпълнени обектите. Проектът е предизвикателен, защото борави с материя, която ни задължава да сме много прецизни заради миналото и бъдещето ни, по-сложен до момента е бил само проектът за водния цикъл.“, отбеляза Таня Христова.

От дясно наляво: управителят на „Кота-2001“ инж. Георги Димов, кметът Таня Христова и инж. Момчил Корназов, технически специалист в проекта за РЕМО „Етър“

Кметът на Габрово и управителят на фирма „Кота-2001“ ООД инж. Георги Димов – изпълнител на реставрацията на хотел „Странноприемница“, оставиха своя почерк в преобразяването на мястото, като демонстрираха как се полага облицовка от камък.

Представителите на строителните фирми по двата проекта дадоха дума, че заложените дейности ще бъдат изпълнени в пълен обем, качествено и в срок. За да може всички габровци и гостите на града да са доволни от новия облик на двете културни институции!

 

Тази публикация е създадена в рамките на договори BG16RFOP001-6.002-0009-С01 „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ и BG16RFOP001-6.002-0008-С01 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„Зелен“ петък за безплатно пътуване в Габрово от 10 до 31 декември
6 декември 2021
Предупреждение за силен вятър и снеговалеж на 7 декември
6 декември 2021