От понеделник – 6 декември 2021 г., започва приемът на документи за две нови социални услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Общо 30 души ще могат да ползват 24-часова грижа в модернизираната база на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Центровете ще приемат потребители, навършили 66 години, които не могат да се обслужват сами, хора с деменция или с увреждания. На тяхно разположение ще е екип от медицински сестри, рехабилитатор, психолог, сътрудници в социалните дейности.

Настаняването ще е съобразно предварителна оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключен договор с доставчика на услугата – „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово.

Престоят е дългосрочен и безплатен. Разходите през първата година ще се покрият чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., после издръжката ще стане държавно делегирана.

Дейностите са по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“.

Желаещите да ползват услугите могат да го заявят лично или чрез пълномощник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, ул. „Брянска“ № 30, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, телефон за информация – 066 807 247.

Образци на документи за изтегляне:

Заявление

Медицинско удостоверение

Медицинска характеристика

Кратка информация за проекта

За 27 път вписваме отличилите се ученици на Габрово в книгата „Дарования и постижения“
3 декември 2021
Жълт код за силен вятър е обявен за днес, 6 декември
6 декември 2021