Седем свободни места за желаещи да работят в социалната сфера обявява „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово.

Търсят се шестима кандидати за длъжността „Сътрудник – социални дейности“ и едно лице за позицията „Медицинска сестра за социални дейности“. Персоналът ще допълни незаетите бройки в два нови центъра за възрастни и хора с увреждания в Габрово.

Одобрените ще бъдат назначени на трудови договори на база на квалификация, така че да предоставят специализирана 24-часова грижа на общо 30 души.

Възнагражденията на служителите през първата година ще се покрият по проект, а след това издръжката ще стане държавно делегирана. Предвижда се до края на годината да бъдат разкрити социалните услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Те ще се помещават в четири етажа от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Базата е модернизирана и оборудвана, като предлага отлични условия за работа и настаняване.

Подборът на кандидатите за обявените длъжности ще се извърши на два етапа – по документи и събеседване.

Заявления се подават до 12 ноември 2021 г. – лично или чрез пълномощник, в деловодството на Община Габрово (пл. „Възраждане“ № 3) всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

За справка: тел. 066 818 442; 066 818 399; 0885 264 386.

Подробна информация за свободните позиции и реда за наемане са публикувани на интернет страницата на Община Габрово – www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

Празнична програма за Деня на народните будители
29 октомври 2021
Честит празник на народните будители!
1 ноември 2021