Домакинът на петата транснационална среща по проекта iPlace беше град Габрово в България. Събитието се състоя в онлайн среда в периода 29-30 юни 2021 г. Целта на транснационалните срещи е да се даде възможност на градовете партньори да се учат едни от други по конкретни теми, отразени в целите на конкретния проект. Основната ценност на срещата е партньорите да се възползват от научените уроци на града домакин и предизвикателствата, пред които е поставен; да се запознаят с различни инициативи и стратегии за местно икономическо развитие.

Всички партньорски градове бяха поканени да допринесат активно със своя опит и знания за техните предизвикателства и проблеми. Идеята на този тип проекти е да се поучаваме едни от други.

В първия ден на международната среща, екипът по проекта, заедно с Петър Ганев от Института за пазарна икономика в България, представиха актуалната икономическа ситуация в региона, както и анализ на предимствата и недостатъците в икономическото развитие на Габрово. Презентации бяха направени от представители на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, Технически университет Габрово, както и на възможностите и пространствата в ново изградения Технологичен парк. Втората половина от деня беше посветена на развитието на предприемаческия дух и умения на младежите в Габрово и инициативите, стимулиращи тяхното усъвършенстване като ежегодния лагер за иновации Gabrovo Innovation Camp, „Приеми ме на село“, младежка зона „Щайгата“ и др. Поглед беше отправен и към бъдещето с информация за новия Младежки център в сградата на Летен театър, както и предстоящите дейности в сферата на зелените и еко идеи в контекста на спечелената от Община Габрово награда за 2021 г. Green Leaf Award.

През втория ден от международната среща чрез филми и интерактивни занимания, участниците бяха запознати с индустриалното минало на града, а по-късно се срещнаха макар и виртуално със съвременните иноватори от бизнеса в Габрово. В края на срещата беше направено включване на живо от Музея Дом на хумора и сатирата, където се осъществи обиколка на залите и запознаване с целите и приоритетите в сферата на креативните индустрии и изкуството през погледа на директора на музея.

Проектът iPlace си поставя за цел създаване на десет уникални стратегии за икономическо развитие, насочени към особеностите на участващите градове и генериране на екосистеми за иновации. Партньорите се фокусират върху собствените си икономически силни страни и утвърждаване на стратегически методи за активизиране на местната икономика, адаптиране на градовете към бъдещи икономически промени и определяне на методология за устойчиви градове.

Повече информация за проекта можете да намерите на: https://gabrovo.bg/bg/article/16991

Жълт код за гръмотевични бури и валежи е обявен за 1 юли
30 юни 2021
Скрит процес на вътрешно гниене е установен в откършения клон в градската градина, кметът на Габрово разпореди извънредна проверка на всички дървета в обществени паркове, детски градини и детски ясли
30 юни 2021