Във връзка с инцидента в градската градина до Драматичен театър „Рачо Стоянов“, при който откършен от дърво клон нарани дете и две учителки, кметът на Габрово разпореди извънредна проверка на фитосанитарното състояние на всички дървета в обществени паркове, детски градини и детски ясли.

Огледът на дървото след инцидента в градската градина показва, че в дървото с откършения клон е протичал скрит процес на вътрешно гниене, без видими външни белези. По дървото не се наблюдават суховършия и изсъхване на скелетни клони.

В градската градина, както и във всички паркове на територията на града, се извършват периодични огледи за проследяване състоянието на дърветата и необходимост от премахване на сухи и опасни дървета. На база на тези огледи ежегодно, със заповед на кмета, се сформира експертна комисия с представители на РИОСВ – Велико Търново и Държавно горско стопанство – Габрово за преглед на съществуващата дървесна растителност на територията на града и издаване на разрешения за премахване.

Допълнително ежегодно Общинско предприятие „Благоустрояване“ извършва санитарни резитби на сухи и опасни надвиснали клони, а ежеседмично се извършват и огледи на дървета по сигнали на граждани. В Габрово към настоящия момент близо 5000 дървета от зелената система на града са заснети, а част от тях вече са картотекирани и паспортизирани.

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ IPLACE СЕ ПРОВЕДЕ ВИРТУАЛНО В ГАБРОВО
30 юни 2021
В музей „Етър“ майстори представят традиционни техники за обработка на глина, камък, кост и рог
1 юли 2021