Община Габрово и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ подписаха договор за ремонт, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Дома на културата „Емануил Манолов“.

Oбщата стойност на проекта е 6 502 827 лв. Безвъзмездните средства са 3 716 960 лв., собственото финансиране е в размер на 2 785 867 лв., като 2 249 950 лв. ще бъдат осигурени чрез инвестиционен кредит съгласно изискванията на програмата. На последното си заседание Общински съвет – Габрово одобри поемането на дълга чрез сключване на договор с „Регионален фонд за градско развитие“ АД/Банка „ДСК“ АД.

Ще бъде извършена реконструкция на зрителната зала и оркестрината чрез подмяна на креслата с по-голямо междуредие и разширяване на авансцената за сметка на три реда от местата за зрители. Те ще бъдат намалени до 567, а оркестрината ще поема до 47 броя с подвижен подиум. Ще се изгради климатизация, ново оборудване на гримьорните и спомагателните помещения. На партера ще бъдат възстановени общо седем тоалетни за посетителите.

Заложени са редица енергийни мерки, подмяна на дограмата, вътрешна топлоизолация, смяна на старата отоплителна система, ремонт на покрива и на фасадата, изграждане на достъпна среда и облагородяване на прилежащото парково пространство. Металните входни врати и витринното остъкляване по главните стълби ще бъдат обновени.

Репетиционните и тренировъчните зали ще бъдат изцяло преоборудвани. Ще се обособи етаж за администрацията. Включена е нова сценична и мултимедийна техника – озвучителна система, апаратура за гримьорни, камери и запис, прожектори, сценична механизация, съоръжения, декори и други.

Обектът е включен в основния списък на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на общината. Максималният срок за изпълнение на дейностите е 26 месеца (не по-късно от 31 декември 2023 г.).

Изложба на Националния музей на образованието гостува в МАИР "Боженци"
6 октомври 2021
Габровският театър и театърът в Николаев стават творчески партньори
7 октомври 2021