Изложбата „Учениците имат должност“ на Национален музей на образованието гостува в МАИР „Боженци“ през месец октомври. Тя представя училищната дисциплина, правилата, реда и задълженията на учениците като важен елемент от развитието на образованието от Възраждането до 70-те години на XX век.

Богатият снимков и документален материал от фонда на НМО проследява създаването, приложението и утвърждаването на училищните правилници и училищното законодателство.

Интерес представляват униформените облекла които се въвеждат в българското училище след края на Първата световна война. В изложбата  са представени още годишни отчети, награди и наказания, свидетелства за завършено образование, ученически книжки и бележници.

Изложбата може да бъде разгледана в изложбената зала на Старото школо до 31 октомври.

Изложбата може да бъде разгледана в изложбената зала на Старото школо до 31 октомври.

Мобилен имунизационен пункт срещу COVID-19 в събота пред входа на Магазин „Технополис Габрово“
6 октомври 2021
Подписан е договорът за обновяване на Дома на културата
7 октомври 2021