Безплатните обучения за насърчаване на гражданското участие „Застъпници за природата“  са предназначени за активни хора, които желаят да опазват природата и искат да научат какви действия могат да предприемат в защита на реките, горите, въздуха. Обученията се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.

Обучението в Габрово ще се проведе на 3 октомври, неделя, от 13 часа в Музей „Дом на хумора и сатирата“. За участие не е нужна предварителна регистрация.

По време на събитието ще бъдат представени основните законови механизми в България, свързани с опазването на природата. Целта е гражданите да се запознаят с възможностите за реакция в случай на увреждане на околната среда, както и да се насърчи гражданското участие при планиране на инвестиционни проекти и програми. Обученията се основават на практическия природозащитен опит на двете организации.

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще разяснят механизма за оценяване на въздействието на дадено инвестиционно намерение върху околната среда. Ще се разгледа темата за устройство на територията и какви са връзките с природозащитата. Лекторите ще разяснят плюсовете и минусите на референдумите и подписките като инструмент за гражданско участие. Достъпът до информация и воденето на гражданска кампания също са акцент.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, който служи като помагало за всеки, който иска да предприеме действия, но не знае откъде да започне. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления и други документи до институциите.

Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им, ще се засегне темата за управлението на защитени територии и по-конкретно Национален парк „Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“.

Повече за проекта „Застъпници за природата“ може да прочетете ТУК.

Габрово се включва в Световния ден на ходенето – 3 октомври
1 октомври 2021
До 10 декември: Топъл обяд за 230 души в Габрово
1 октомври 2021