230 души от Габрово ще продължат да получават топъл обяд до 10 декември 2021 г. За целта Община Габрово подписа допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане за удължаване срока на договора.

Проектът стартира в началото на годината, а стойността му възлиза на 152 280.81 лв. Средствата са по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

От първи януари до момента близо 300 потребители от града и селата са ползвали услугата, като са се хранили и четири лица под карантина.

Безплатният топъл обяд включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Обхванати са възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами прехраната си. Целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност;
  • Хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които заради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията от коронавирус;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица – обект на социално подпомагане, с установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Храната се доставя до домовете на хората всеки работен ден. Те получават и съдействие за ползване на административни общински услуги, помощ за достъп до здравни, социални и образователни услуги.

Потребителите се определят съвместно с дирекция „Социално подпомагане“. Желаещите могат да подадат заявление-декларация за включване в списъка за предоставяне на „Топъл обяд“ на място в кв. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“ № 13 или да го изтеглят от файловете по-долу.

Заявление – декларация 

Декларация – данъчна и осигурителна информация

За повече информация: „Заведения за социални услуги“, 066 806 022 и 066 806 551, ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

*Снимката е илюстративна