Излезе от печат „Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства и чудеса по Еньовден“ – детската книга, издание на музей „Етър“, чиито автор е Стойка Кайракова. Рисунките към книгата са на Мария Стоева – магистър „Илюстрация“ в Национална художествена академия, която ту прекрачва в света на абстрактното, ту се завръща към реалността.

Текстът – достъпен и емоционално наситен, помага на младата публика да възприеме идеята за съхранението на обичай от народния календар. Честването на Еньовден и пресъздаването на Еньова буля е част от вековната култура на населението, живеещо по българските земи. Съвременността променя това и днес празникът на билките и цветята има своите специфики. Приемственост съществува, но много от характерните за миналото елементи изчезват.

Текстът на Стойка Кайракова дава шанс за запознаване с една такава специфика на Еньовден – обичаят Еньова буля. Информацията за него е предадена чрез разговори между деца, като са използвани характерни за възрастовата група взаимоотношения и думи.

Имената на героите са интересна находка. Авторката кръщава малката Еньова буля Янина, а брат й – Бранимир. Това дава една завършеност на ролите, които всеки от тях изпълнява в „Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства и чудеса по Еньовден“. Името Янина има връзка със самия Еньовден, а Бранимир – с идеята да се запази, да се брани мирът, който този празник символично носи със себе си.

Важна част от текста е посветена на битката между силите на мрака и светлината. Стойка Кайракова е успяла да постигне баланс и да не допусне описанието на този конфликт да натежи. Читателят няма време да скучае. Действието се развива интензивно, обстановката е бързопроменяща се, краят е оптимистичен. Смесването на една приказна история (битката между доброто и злото, в която участват змей, самодиви, джудже и човешко дете) и запазени традиционни български празнични практики – честването на Еньовден – празник на билките и цветята, и Еньова буля, е интересна идея, отлично разработена от авторката.

Много силна страна е изборът на място за реализиране на основното събитие, за което всички говорят – пресъздаването на обичая Еньова буля. Решението е това да се случва на територията на единствения в България музей на открито „Етър“, където всяка година се пресъздават автентични и традиционни практики.

„Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства и чудеса по Еньовден“ е една полезна идея, в която има и сериозен обучителен елемент. Текстът е привлекателен не само за деца, но и за възрастни с интереси към българския фолклор.  

 

Учителка от Враца спечели наградата на Национален център „Музейно училище“
28 Септември 2021
„Подемкран“ АД дари 60000 лв. за услугата „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ по случай своята 60-годишнина
29 Септември 2021