Учителката Малина Тодорова от СУ „Христо Ботев” във Враца спечели наградата на Национален център „Музейно училище” (НЦМУ) към Национален музей на образованието – „Музейните ресурси в онлайн обучението“.

Награда е предметна – таблет, а урокът на госпожа Тодорова ще бъде споделен в онлайн Музейното училище  nmo-shkolo.com

Отличената разработка е комбиниран урок на тема  „Паметниците на материалната култура на древните траки във Враца и Врачанско ”, реализиран с ученици от V  клас с участието на музеен специалист – археолога доц. д-р Нарцис Торбов. В него са използвани онлайн ресурси от Регионален исторически музей – Враца. Проведени са два учебни  в електронна среда: по история и цивилизации и час на класа (патриотично възпитание). 

Журито присъди и три поощрителни награди – издания на НЦ „Музейно училище“, за: Илиана Илиева-Дъбова от Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Барселона; Василена Илиева – старши учител по история и цивилизации от 22. СЕУ „Г. С. Раковски“ в София; Йорданка Сиракова – главен учител начален етап, и Боряна Ангелова – учител ЦОУД, от ОУ „Яне Сандански” в Пловдив. Техните практики също ще бъда споделени онлайн.

Всички учители, представили разработки за наградата,  получават грамота от НЦ „Музейно училище”.

Наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“ беше обявена в началото на 2021 година от НЦМУ – партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово. За нея имаха право да кандидатстват учители, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок по учебната програма, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

Целта на наградата е да  стимулира учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси в онлайн обучението; да насърчава връзката между образователни и културни  институции и да популяризира добри музейно-педагогически практики.

Национален център „Музейно училище” благодари на всички участници за инициативността, креативността и ангажираността с идеята на наградата.

Музеят на хумора представя „Някои го предпочитат аналогово“
28 Септември 2021
Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства и чудеса по Еньовден
29 Септември 2021