Над сто са вече посетените от Общински инспекторат адреси в хода на информационната кампания за  задълженията на собствениците на кучета. Домашните любимци трябва да притежават паспорт, ваксина срещу бяс и чип, както и да са регистрирани в дирекция "Местни данъци и такси". 

В момента инспекторите са в квартал Недевци, посетени са кварталите Ябълка, Нова Махала, Любово, Стефановци и с.Чарково,

На собствениците, чиито кучета не са с изрядни документи, се дава предписание за нужните действия, които трябва да предприемат. Информация за изискуемите документи се оставя и на домовете, чиито собственици не са вкъщи. Ще бъдат извършени и повторни посещения за предприетите от собствениците действия.

Стопаните на кучета трябва да знаят, че е задължително поставянето на чип и издаването на паспорт от ветеринарен лекар, поставянето на ваксина срещу болестта бяс, както и грижата за животното и ваксинирането му срещу други заболявания.

Според закона за местните данъци и такси и Законът за ветеринарномедицинската дейност собствениците са длъжни да заплатят годишна такса за притежаване на куче.

Размерът ѝ е 10 лв. за град Габрово и 4 лв. за останалите населени места на територията на общината.

Освободени от такса съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗВмД са:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

Не се заплаща такса и за кучета с микрочип - за годината, в която е поставен. 

Административната регистрация на всяко куче в Общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Регистрацията се извършва в дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Габрово, кметствата и кметските наместничества в селата.

Жълт код за високи температури и повишената пожарна опасност е в сила за Габровска област утре - 11 август
10 август 2021
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ГАБРОВО
11 август 2021