Жълт код за горещо време, с максимални температури 35°-37° и умерен до голям риск за пожари е в сила за Габровска област за 11 август.

Във връзка с високите дневни температури и повишената пожарна опасност, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово се обръща с апел към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частни арендатори, ловно-рибарски сдружения и юридическите лица на територията на Община Габрово:

  • Да не се допуска запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици, междублокови и дворни пространства, както и други тревни площи! Горимите отпадъци /клони, храсти, тревната растителност и др./ да се събират на безопасни места и да не се изгарят

 

  • Не палете огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места! Не палете огън на открито във ветровито време и на необезопасени места!

 

  •  Не изхвърляйте неизгасени угарки от цигари в горима и леснозапалима среда!

 

  • В случай на пожар Ваш дълг и задължение е да се обадите на тел. 112.

 

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар:

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Повече информация можете да намерите на официалния информационен сайт на ГДПБЗН – МВР: https://pojarna.com/

 

Снимка: Информационен сайт на ГДПБЗН ©

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 г.
10 август 2021
Тече информационна кампания за собствениците на кучета
11 август 2021