Община Габрово информира, че във връзка с дейностите по модернизацията на уличното осветление в град Габрово, предстоят временни прекъсвания на електрозахранването както следва:

От 07.07.2021 г. до 09.07.2021 г., в периода 08:30 ч. до 17:00 ч., в районите на:

 • ул. “Васил Друмев“ от №2 до №20 и от №1 до №23
 • ул. „Ангел Кънчев“ от №22 до №38, от №29 до №49 и от №34 до №46
 • ул. „Варовник“ №1 и от №2 до №12
 • ул. „Обзор“
 • ул. „Стръмнина“
 • ул. „Алеко Богориди“
 • ул. „Хаджи Димитър“ от №29 до №31
 • ул. „Баждар“ №23

От 15.07.2021 г. до 16.07.2021 г., в периода от 08:30 ч. до 17:00 ч., в районите на:

 • ул. „Клокотница“ от №10 до №12
 • ул. „Знаменосец“ от №1 до №3 и №2
 • ул. „Боровска“
 • ул. „Орел“
 • ул. „Мичуринска“
 • ул. „Никола Войновски“ №124, №156 и №174
 • ул.‘“Парижка Комуна“ №3 и №4
 • ул. „Професор Моров“ №6
 • ул. „Граничар“ от №3 до №5
 • ул. „Никола Войновски“ от №109 до №131 и от №212 до №246

В периода 05 юли - 16 юли 2021 г. ще започне подмяната на осветителните тела в района на Камъка, кв. Варовник, кв. Баждар, кв. Шенини и кв. Сирмани, като в тези квартали електрозахранването към потребители ще бъде прекъсвано само на горецитираните дати и улици, всички останали улици от тези квартали ще имат непрекъснато електрозахранване.