Успешно приключиха занятията от първата година на Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“, която се осъществява от Превантивно-информационен център на Община Габрово.

В обученията участваха учениците от четирите паралелки 8 клас в ПГТ „Пенчо Семов“- Габрово. Чрез ролеви игри, дискусии, арт упражнения и практическа работа по казуси, осмокласниците работиха по важни за тях теми като: начини и методи за сплотяване и стимулиране на общуването между връстници, развиване на умения за вземане на решение, умения за отстояване на личния избор, за устояване на натиска на групата и др.

В края на последното за тази учебна година занятие учениците и доброволците-обучители си обещаха догодина да се срещнат още по-активни и заредени с ентусиазъм, готови да продължат да се развиват като успешни личности и като уверени във възможностите си млади хора.

В рамките на Програмата бе осъществен екопоход, в който към доброволците от гимназията по туризъм се присъединиха и доброволци от МСНВ-Габрово. Младежите обмениха идеи и виждания за оползотворяване на свободното време по интересен и безопасен начин, и планираха бъдещи съвместни полезни инициативи.

Националната програма „От връстници за връстници“ е насочена към ученици от 8 до 11 клас. Рразработена е от екипи на Националния център по наркомании и Превантивно - информационните центрове в страната, и е одобрена за прилагане от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Нейна основна цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Програмата използва предимно интерактивни методи и подходи и е насочена към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. В нея е заложена и активна работа по подхода „връстници обучават връстници“, чрез сформиране и обучение на училищни доброволчески екипи.

Обществена поръчка за изработване на печатни и промоционални материали по проекти
25 май 2021
Община Габрово продава поземлен имот на ул. "Георги Стефанов"
25 май 2021