Община Габрово продава поземлен имот с площ 2 362 кв.м., незастроен с предназначение за ниско застрояване (до 10 м.), находящ се на ул. "Георги Стефанов", гр. Габрово. Начална тръжна цена: 51 090 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 10.06.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 26.05.2021 г. до 09.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 16.06.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

 

 

 

Успешен завършек на първата пилотна година по програма „От връстници за връстници“
25 май 2021
Младежи почистиха екопътеката до Иванилския водопад
25 май 2021