Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки със Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с която се преустановяват посещенията в детски градини, кметът на Община Габрово определи Детска градина „Явор“ за дежурна детска градина за Габрово за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Родителите, които са на първа линия в борбата с пандемията (работят в: болнични и здравни заведения; МВР и др. институции с контролни функции; резидентни и присъствено, работещи социални услуги; институции и бизнеси, осигуряващи базисни услуги на населението) и са в невъзможност за други решения в семеен кръг, могат да кандидатстват за прием на децата им в дежурната детска градина, със следното заявление - декларация.

Попълненият електронно документът да се изпраща на е-мейл obrazovanie@gabrovo.bg

Родителите ще бъдат уведомени на посочени от тях телефон дали детето/децата им ще може да посещава детската градина.

При прием на детето се попълва комплект документи, на място в детската градината.

Приемане на деца в дежурната детска градина:

  • Сутрин от 7:00 до 8:30 ч.
  • Децата се приемат от медицинско лице и учител/директор.
  • Родителите попълват необходимите документи.
  • Необходимо е всяко дете да носи:
  1. комплект дрехи за преобличане /бельо  и други дрехи/
  2. обувки, с които ще бъде в занималнята
  3. пижама.