20,7 км нови водопроводи, 2 нови помпени станции и ремонт на общо 13 съществуващи водоема включва инвестицията за водоснабдяването на габровските села под Витата стена.

Община Габрово подготвя обществената поръчка за избор на изпълнител. В ход е съгласуване и одобряване на техническия проект на обекта.

Инвестицията ще осигури на 15 малки населени места, разположени северно от пътя Габрово – Севлиево /под Витата стена/, водоснабдяване с питейна вода от язовир „Христо Смирненски“.

Това са селата Думници, Гайтани, Прахали, Поповци, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци.

Инвестицията включва изграждане на:

  • довеждащ водопровод до село Рязковци;
  • нова помпена станция /ПС/ „Рязковци“;
  • тласкателен водопровод от ПС „Рязковци“ до съществуващ напорен водоем /НВ/ „Рязковци“;
  • магистрален водопровод от НВ „Рязковци“, преминаващ в голямата си част по така наречения „Вехт друм“, до нова ПС „Здравковец“ (северно от с. Армените);
  • хранителни водопроводи до водоемите към селата.

Водоснабдяването на селата ще се осъществи чрез хранителни водопроводи от магистралния водопровод до съществуващите водоеми, които също ще бъдат ремонтирани. Ще бъде изградена и втора нова Помпена станция „Здравковец“ - в края на магистралния водопровод, която ще захрани селата Здравковец и Влайчовци.

Миналата година Община Габрово получи от държавата 4 200 000 лв. за именно за водоснабдяването на селата под Витата стена - Думници, Гайтани, Прахали, Поповци, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци, както и за продължаването на водопровода от село Гъбене към селата Драгановци, Музга и Яворец.

Схема на воснабдяване на селата под Витата стена

Нови ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса за срок от 10 дни в цялата страна
18 март 2021
Чуждоезикова подготовка в музейна среда
18 март 2021