С решение на Министерски съвет са осигурени 4 200 000 лв. са за водоснабдяване на габровските села Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Зравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец.

Това са селата, разположени от северната страна на пътя Габрово - Севлиево, т.н. села под Витата стена. След изграждане водоснабдяването те ще получават вода от яз. Христо Смирненски, което ще реши дългогодишни водни проблеми в тези райони.

Средствата за подобряване на водоснабдителната инфраструктура за община Габрово са одобрени по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

В момента във връзка водоснабдяването на селата под Витата стена текат процедури по одобряване на подробните устройствени планове и на изготвения технически проект.

От миналата година 15 габровски села и няколко фирми, разположени от южната страна на пътя Габрово – Севлиево, вече получават вода от вътрешната водопроводна мрежа на града.