На 10 март 2021г. се проведе заключителна пресконференция по транспортния проект на Габрово. Представени бяха и трите нови 12-метрови електробуса, с което беше поставен финал в изпълнението на дейностите по проекта.

Реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г., осъвремени градския транспорт на града ни, правейки го по-ефективен, по-бърз и по-екологичен. Намаленото потребление на енергия, подобрената достъпност и разширените възможностите за алтернативни форми на транспорт допринасят за повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната среда. Най-големият проект на Габрово в Програмния период 2014-2020 г., бе изпълнен в рамките на 48 месеца и е на стойност 13 658 027,97 лв.

Финалната пресконференция бе открита от презентацията на инж. Климент Кунев, ръководител на проекта, който представи детайлно изпълненото по проекта, показвайки кадри от изходната ситуация, моменти от строително-ремонтните работи и настоящото състояние на обектите. Инж. Кунев разясни предимствата и новите възможности, които изградените съоръжения, удобната и безопасна инфраструктура и новите екологични автобуси предоставят на своите ползватели. От финалните слайдове на презентацията стана ясно, че трите нови електрически автобуса са оборудвани с всички съвременни удобства за пътуване в градския транспорт. Заедно с новите автобуси са изградени и три зарядни станции – в кварталите Русевци, Бичкиня и Недевци, доставена е и една мобилна зарядна станция.

Благодарност към екипа и изпълнителите на проекта отправи Таня Христова, кмет на община Габрово. В изказването си тя сподели: „Всички ние се докоснахме до сложността и многопластовостта на този проект. Всичко, което трябваше да се предвиди и съчетае в този проект, беше от изключително значение и то в момент, когато почти никой в България не беше изпълнявал толкова дейности, свързани със зелени, устойчиви и екологични инициативи, включващи многобройни елементи“. Таня Христова заяви, че Община Габрово е доказала, че подобни сложни проекти могат да се случват в нашия град, а хората имат право да използват интегриран и устойчив градски транспорт. Градовете трябва да бъдат гостоприемни към човека, а екологичният градски транспорт може да предостави тази възможност, сподели кмета на Габрово, която отбеляза, че транспортният проект е стъпка към нещо следващо.

„От тук насетне ще ни трябва подкрепата на гражданите, за да се надгражда вече изпълненото. Бих искала цялостната концепция за устойчив градски транспорт да бъде реализирана в новия програмен период, чрез новите оперативни програми и финансови инструменти“, заяви кмета Таня Христова.

Във финала на пресконференцията  Екатерина Караколева, управител на Общински пътнически транспорт – Габрово, изказа благодарността си за успешното партньорство с Община Габрово и отправи пожеланието да има възможността за цялостно обновяване на автопарка на градския транспорт в Габрово, за да се отговори напълно на очакванията на всички пътуващи.

С обход на обектите, изпълнени по проекта, продължи събитието, като участниците имаха удоволствието да пътуват с един от новите електрически автобуси. Последната спирка от това пътуване бе обръщалото в кв. „Русевци“, където се проведе церемонията по представяне на новия подвижен състав – трите 12-метрови електробуса. Представителите на ЧЕРИЪТ МОТОРС АД връчиха символичен ключ на кмета Таня Христова и пожелаха на Габрово да има още много успешни партньорства и да се възползва от модерните и екологични технологични решения в обществения транспорт.

Снимки от събитието можете да видите в галерията.

Представяне на резултатите от проекта

Информационна брошура


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0003-С04 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Жълт код за сняг утре
10 март 2021
Зимна обстановка – община Габрово към 07:30 часа на 11.03.2021 г.
11 март 2021