Община Габрово разработва План за интегрирано развитие в периода 2021-2027 (ПИРО), който ще очертае развитието на габровската територия през следващия Програмен период.

ПИРО Габрово е в етапна завършеност по отношение на социално-икономическия анализ и проведеното анкетно проучване, чийто резултати бяха представени публично в онлайн събитие, провело се на 5 март 2021г.

Онлайн срещата, в която се включиха над 70 участника, бе открита от Таня Христова, кмет на община Габрово, която сподели с присъстващите, че разработването на качествен и секторно обхватен план за развитие е от изключително значение за Габрово, тъй като чрез ПИРО ще се отчетат нуждите и ще се идентифицират приоритетите за развитие на региона.

Същността на ПИРО, етапите и спецификите в процеса на разработването му бяха представени от урабаниста Миглена Герасимова. Като един от важните стратегически документи, които интегрират регионалното и пространствено развитие, ПИРО идентифицира зони за въздействие за интегрирани инвестиции, а секторните намеси могат да бъдат разпределени на територията на цялата община.

Данните в социално-икономическия анализ, представени от Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика, показват, че през последните години икономиката на община Габрово има положителна динамика, като темповете на растеж изпреварват другите областни центрове в Северно централен район. Секторът на информационните услуги и технологии е отчетливо най-динамичният в местната икономика. Анализът отчита, че продължава тенденцията за спад на населението и влошаване на възрастовата структура, въпреки това община Габрово има положителен прираст спрямо съседните си общини и отрицателен спрямо по-големите центрове. Силно развит е културният сектор и се реализират ежегодни младежки инициативи.

Резултатите от проведеното социологическо проучване бяха представени от Радостина Ангелова, управител на Глобал Метрикс ЕООД. От получените данни става ясно, че почти 34% от запитаните смятат, че ситуацията в общината се подобрява, 31% са на мнение, че положението се запазва добро, а за 11% ситуацията се влошава. Жителите на Габрово дават висока подкрепа за идентифицираните мерки за развитие в сферата на здравеопазването, икономическото развитие, транспорта, образованието, околната среда. На въпроса „В каква община искате да се превърне Габрово?“ – 73% от анкетираните отговарят „В община със силна икономика“, а вторият най-предпочитан път за развитие с 37% подкрепа е „В община с възможности за образование“.

В заключение: „Габрово е устойчива, иновативна община с високо качество на живот, силна икономика и активни хора, умело участващи в развитието на града. Силно изявената връзка с планината и природата и живите традиции и богата култура я правят привлекателна за туризъм, а високото качество на образованието и практическата му насоченост привличат инвестиции. Всичко заедно я прави желано място за живот.“

Пълният текст на социално-икономическият анализ може да видите ТУК, а ако имате коментар, мнения и предложения във връзка с документа може да ги изпратите на e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg

Повече информация може да видите в презентациите:

Презентация „ПИРО – същност, етапи, характер, контекст“

Презентация „Основни акценти от анализа на икономическото и социалното развитие на община Габрово“

Презентация „Представяне на резултати от изследване сред граждани в община Габрово за целите на ПИРО“

„Месечен абонамент за район“ в зоните за платено паркиране от 15 март
9 март 2021
Пролетен салон 2021 се открива в петък в ХГ "Христо Цокев"
10 март 2021