От 15 март 2021 г. в зоните за платено паркиране в Габрово ще е възможно заявяването на нов вид услуга - „Месечен абонамент за район“ на цена от 60 лв. с ДДС.

Новият тип услуга осигурява възможност за паркиране, без специално обозначено място, в избран от ползвателя район - неограничен брой пъти за неограничено време в рамките на периода на абонамента.

Желаещите да се възползват от него трябва единствено да подадат заявление по образец, в което се посочва регистрационния номер на автомобила, за които се прилага абонаментът и избрания район.

Документи ще се приемат в сградата на Община Габрово от 15 март. Предвидена е също и отстъпка при предплащане в брой - 5% за 6 месеца и 10% за 1 година.

Заявления се изтеглят от сайта на Община Габрово – раздел Платено паркиране. След подаване на заявлението, в срок до 15 дни, се издава разрешение за заявения абонамент. Той започва да тече от датата на одобрение.

Очакват се валежи от дъжд и сняг
9 март 2021
Резултати от първи етап в разработването на ПИРО
9 март 2021