За акцент на месец март са избрани творби на художнички, участвали в първите две издания

Пролетния салон, организиран всяка година от Художествена галерия „Христо Цокев”, вече се превърна в една добра традиция и креативна платформа за пъддържане на професионалното творческо развитие на жени-художнички от цялата страна.

Още от 30-те години, след като бива организирана професионална асоциация на жените художнички през 1928 г., форматът на художествените изложби с изключително женско участие успява да запази своята актуалност в страната. От такава гледна точка, салонът се организира за да подчертае колко важна е приемствеността в художествените традиции.

Първото издание на Национална изложба „Пролетен салон” се провежда в Художествената галерия през 2019 година. Участие вземат 62 авторки. Двете художнички които са обявени за победителки след проведеното журиране са Деница Дакова от София със скулптурата „Десетилетие” и Димка Ставрева от Благоевград с картина „Нощ”.

Деница Дакова е един от най-изявените съвремени автори, занимаващи се с дървопластика и скулптура. В същото време, тя се реализира и като изследовател в тази област в НХА.

Димка Ставрева се занимава с живопис. Тя е от младото поколение на българските художници имащи свой собствен разпознаваем стил, и в същото време, прокарващи нови посоки в творческите си търсения. През 2008 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград, при проф. Игнат Игнатов. От 2016 г. е член на СБХ, секция „Живопис“ и участва активно в пленерната и изложбена дейност в страната.

Във второто издание на Пролетния салон участие вземат 95 авторки със 149 творби. Наградите биват присъдени съответно на две художнички: Наташа Ноева с картината „Далечен бряг” и Виолета Апостолова с графиките  „Вяра I” и „Вяра II”. Освен това, допълнителна награда (участие в пленер по живопис „Боженци”) бива връчена на Цвета Петрова за графичната творба „Антично.. Не толкова антично III”. И трите художнички живеят и работят в София.

През 2015 година Наташа Ноева завършва магистратура със специалност „Изкуствознание” в НХА и в момента е докторант в Института за изследване на изкуствата, БАН в София. През последните няколко години активно участва в изложби и конкурси на национално ниво. Нейните основни професионални интереси са в сферата на съвременното българско изкуство (живопис, скулптура и графика), теория и художествена критика.

Виолета Апостолова работи в областта на фотографията и печатната графика. Рисува корици за книги. Докторант е към катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет с тема, която изследва връзката между текста и образа, както и границите между себетърсенето и вярата. От 2016 година е Член на Съюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация”. Има участия в графични изложби в Испания, Англия, Сърбия, Мексико, Унгария, Австрия, Хърватия и др.

Цвета Петрова работи предимно в областта на печатната графика (класически техники и компютърна графика). През 2017 г. защитава докторска дисертация в сферата на дигиталната графика, а от 2019 г. е преподавател по „Печатна графика“ в катедра „Визуални изкуства“ към СУ. От 2014 година Цвета Петрова е Член на Сьюза на българските художници, секция „Графика и илюстрация”. Има творчески интереси в областта на хартиеното изкуство, дизайна, екслибриса, авторската книга и типографията. Участва в регионални, национални и международни изложби и е отличена с награди за работата си.

Интересът към изложбата остава все по-широк, като тази година вече 139 художнички ще вземат участие в салона. Идеята на ХГ „Христо Цокев” е за широко представяне на творческите търсения на съвременните български художнички позволявайки на зрителя да се запознае както с вече изявените автори, така и с по – начинаещи творци. За самите художнички изложбата е платформа за по-свободно себеизявяване и творческо експериментиране.

Откриването и обявяването на наградените ще се състои на 12 Март 2021 г. в ХГ „Христо Цокев” Габрово.

Резултати от първи етап в разработването на ПИРО
9 март 2021
„Занаятите в моя роден град” в детска градина „Младост”
10 март 2021