Детска градина „Младост” Ви кани на изложба „Занаятите в моя роден град” – тъкачество, грънчарство, гайтанджийство. Тя е част от дейностите, които детската градина реализира в електронна среда по Национална програма „Успяваме заедно”, като иновативна детска градина, работеща по собствена авторска програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование „АЗ и ГАБРОВО”.

Чрез програмата децата от детската градина се запознават с историята, настоящето и бъдещето на своя роден град Габрово в близки взаимодействия с културни, образователни институции и семейната общност.

Изложбата може да бъде разгледана на сайта на ДГ „Младост” /dgmladost.com/ и на фейсбук страницата на детската градина. Там ще намерите още информация за живота на децата в детските групи, екипа на детската градина, както и програмите и проектите, по които тя работи: безплатно чуждоезиково обучение в предучилищните групи, интегрирано с усвояване на дигитални умения; екологично образование „Климатът и аз. Опазване на климата чрез енергийна ефективност”, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа на приобщаващото образование“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.