Община Габрово стартира предоставянето на електронните услуги, свързани с упражняване на правата на гражданите по отношение предстоящото провеждане на изборите за народно събрание. Сред услугите са:

  • Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
  • Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
  • Вписване в избирателните списъци, Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)
  • Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите - 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
  • Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
  • Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заявяването на услугите изисква наличие на квалифициран електронен подпис. Услугите могат да бъдат заявени от секцията на Община Габрово – „Избори за народно събрание 2021“ подсекция „Е-УСЛУГИ“ или чрез сайта на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://edelivery.egov.bg/

 

 

 

Днес е публичното представяне на етап от разработването на ПИРО
5 март 2021
Eдна НЕпразнична тема в месеца на жените
5 март 2021