Първи инж. Цветан Недков въвежда петдневна работна седмица и работа на акорд в своето предприятие

През 40-те години на ХХ в. фабриката на „Ив. Недков“ АД постепенно започва да се справя с натрупаните задължения под ръководството на инж. Цветан Недков. Той изпълнява едновременно различни длъжности: ръководител, директор, конструктор, технолог, доставчик на материали, домакин, качествен контрол. Цялата администрация се състои от 1 счетоводител и 1 деловодител.

Инж. Цв. Недков въвежда собствена организация на производството: работа на акорд и заплащане на произведена бройка машина. Това позволява формиране на значително по-високи заплати. Изисква се  само първокачествена продукция, за допускане на брак се предвиждат удръжки.

Съвсем непознато за тогавашното време в България е въвеждането на петдневна работна седмица от инж. Недков. Според него, отпочиналите работници дават по-качествена продукция. След 1942 г. във фабриката вече работят 120 души. Под негово ръководство се създават и много добри работници: стругари, фрезисти, шлосери, леяри, които продължават да работят и дори стават ръководители в създадения по-късно Държавен машиностроителен завод (ДМЗ) по времето на социализма.

Целия материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово, може да прочетете в сайта на музея: https://h-museum-gabrovo.bg/?p=9647

Гласът на бизнеса: „Партньорство и гъвкави решения за „Шести участък“
24 февруари 2021
Удължава се срокът за подаване на оферти за осъществяване на инженерингови дейности по проект на РЕМО Етър
26 февруари 2021