Инициативата „Европа в моя град“ премина в Габрово с изложба за най-забележителните обекти в града, финансирани с евросредства, представяне на резултатите от състезанието „Селфи с Европа“ и награждаване на най-добре справилия се отбор, дискусия и идеи за обекти, които да се изградят през следващия програмен период 2021-2027 г.