Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на“Нова Деница” АД.
№127 / 20.06.2016
Решение 127 96 KB
Приложение №1 62 KB