Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на“Нова Деница” АД.
№127 / 20.06.2016

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 30.06.2016 г.