Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА
№126 / 20.06.2016

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 20.06.2016 г.