Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА
№126 / 20.06.2016
Решение 126 96 KB
Приложение №1 73 KB