Вземане на Решениe по свиканото Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД № 124/20.06.2016 г.
№124 / 20.06.2016
Решение 124 97 KB
Приложение №1 210 KB