Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД
№125 / 20.06.2016
Решение 125 147 KB
Приложение №1 42 KB