Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на скат при втока на мост в с. Музга, община Габрово” във връзка с чл.6 ал.9

Вижте документа от тук.