Проект – „Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“

Финансиране – Международен фонд „Козлодуй“ 2010 – 2013 г. /Мярка 5 „Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление“/

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 1 096 986,97 лв.

Продължителност на проекта – 19 май 2014 г. – 19 май 2016 г.

 

Основни цели

 • повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в селата на територията на община Габрово;
 • намаляване на емисиите на парникови газове;
 • намаляване на енергийните разходи на общината;
 • подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;
 • подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време.

 

Дейности

Проектът обхваща системата на уличното осветление във всички села на територията на община Габрово – общо 128. Улично осветление не е изградено само в две от тях – селата Бойчета и Руйчовци, които не са част от настоящия проект. Общият брой на съществуващите осветителни тела в споменатите населени места е 3 651. Всички осветителни тела са с газоразрядни лампи.

 

Енергоспестяващите мерки включват:

 • подмяна на 2 691 броя улични осветителни тела /с натриеви лампи високо налягане и с живачни лампи /с НЛВН 100W и с ЖЛ/ с високоефективни осветителни тела със светодиодни (LED) светлинни източници и конзоли;
 • доставка и монтаж на 180 броя ел. табла за управление на улично осветление с нова система за дистанционно GSM/GPRS управление и диагностика;
 • изграждане на система за автоматично адаптивно управление и диагностика на уличното осветление и обучение за работа с нея.

 

Резултати и положителни ефекти

 • икономия на разходите за електрическа енергия от 242 223 ,00 лв./год.;
 • намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка с 8 255,00 лв./год.;
 • обща годишна икономия от реализиране на мерките по проекта от 250 479,00 лв./год.;
 • подобряване осветеността на улиците в селата и условията за движение по улиците през нощта;
 • намаляване на произшествията и престъпленията по улиците;
 • създаване на естетична нощна атмосфера за гражданите и гостите на общината;
 • намаляване емисиите на парниковите газове с 1 477 т/год. CO2 или 22 155 тона за цялата продължителност на проекта;
 • намаляване на инсталираната мощност на светлинните източници в рамките на целия териториален обхват на проекта с 320,28 kW;
 • намаляване на загубите в осветителните тела за целия териториален обхват от 74,2 kW/h на 14,4 kW/h;
 • обща годишна икономия на енергия от намалени загуби в системата на уличното осветление от 389 708 kW/h.  

Публикации

128 села в община Габрово с модерна система за улично осветление

Община Габрово спечели проект „Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“