Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД
№1 / 18.01.2016

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 28.01.2016 г