Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД
№1 / 18.01.2016
Решение 1 155 KB
Приложение №1 105 KB