АЕК „Етър” спечели финансиране на проект по Програма Култура 2015 на обща стойност 11660 лева. Така реализира Балканския фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” в периода  29-30 август  2015 г. на територията на АЕК „Етър” и град Габрово.  В програмата на фестивала се включиха 100 участника от България и 79 от Македония, Сърбия, Турция и Румъния.

В двата фестивални дни се организираха и проведоха и различни съпътстващи прояви като приготвяне на обредни хлябове;приготвяне на сватбарско жито; калесване за сватба;разучаване на народни песни и хора, приготвяне на блага ракия и други.

Събитията по време на фестивала дадоха възможност на габровци и гостите на Етъра да се запознаят с традициите и културното богатство на етнографските групи в България и на различните балкански народи.

Във фестивалните дни АЕК „Етър” бе посетен от 3457 души

Бяха привлечени млади хора за доброволци – участници в подготовката и реализирането на Фестивала. По този начин те се превърнаха в участници в културния живот на Габрово, а не само в негови наблюдатели.

Специалистите етнографи и фолклористи имаха възможност да установят паралели във фолклорната традиция на Балканите.

Представянето на Балканския фолклорен фестивал в АЕК «Етър» и град Габрово даде възможност за привличане на нови публики, които да бъдат съпричастни към културния живот на града.

Създаде се база данни за състави от България и Балканите, които представят възстановки на традиционни сватби за реализирането на бъдещи такива събития.

Изработи се рекламен филм за фестивала на български и английски език, който бе предоставен на ТИЦ – Габрово и на платформата за култура „Култура – on-air”.

Филмът ще презентира събитието на национални и международни борси посветени на културния туризъм.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приключи изпълнението на проект „Българският МанчестАРТ – Изкуство, труд и постоянство“