Въз основа на одобрено проектно предложение по програма „Култура“ 2015 Община Габрово сключи договор, с който предостави на „Елмазови“ ООД – Габрово, финансиране на проект „Патиланско царство“, в размер на 11 582 лв. Общата стойност на проекта бе 14 532 лв.

Партньори на „Елмазови” в проекта станаха Регионален Ресурсен Център за култура „фабриКата“, ОУ „Ран Босилек“-Габрово, ЦДГ „Явор“-Габрово, ИМКА – Габрово, Народно Читалище „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011“, кв. Падало, гр. Габрово, Народно читалище „Христо Ботев-2008“ с. Гарван, община Габрово, Народно читалище „Христо Смирненски-1949“ кв. Русевци, гр. Габрово.

Основната цел на проектното предложение бе да върне заслуженото място на Ран Босилек и неговото творчество в културната памет и настоящето на Габрово, чрез прякото участие на габровци, със специален фокус върху детското участие и използването на съвременните средства за комуникация и реклама на града като туристическа дестинация. Дейностите за постигане на тази цел бяха ориентирани към трайно въздействие в направленията за развитие на публики, създаване на модели и форми на културно представяне на историческото наследство. Проектът заложи като своя цел да вдъхнови и насърчи творческия потенциал на децата, младежите и възрастните, както и да свърже бележитата личност на поета и писател Ран Босилек с отбелязването на 155 годишнината на град Габрово, като символ на връзката между поколенията, историята и творчеството.

В резултат от изпълнението на проекта много българи и габровци, живеещи в чужбина бяха мотивирани да се запознаят с творчеството на Ран Босилек.

Бяха събрани, обработени и анимирани над 50 видео записа на изпълнения по произведения на Ран Босилек. А най-атрактивните са включени в електронна енциклопедия, присъстваща на страниците на социалните мрежи.

В училище „Ран Босилек“ и детска градина „Явор“ бяха създадени ателиета, в които децата, заедно със своите преподаватели и родители изследваха героите, чрез четене на откъси от книжки и разиграваха сценки. Бяха закупени и книжки с произведения на Ран Босилек, които останаха в библиотеката на детското заведение. В ателиетата взеха участие над 100 деца, над 100 майки, татковци, баби и дядовци.

По инициатива на децата от ЦДГ „Явор“ бе създадена обемна книга, представена на Фестивала „Патиланско царство“. Партньорите по проекта поемат ангажимента за допълването на книжката с информация и илюстрации за някои важни събития и новини и през следващата 2016-та година. Книжката участва и в празничното шествие по случай 24 май.

На 1 юни, по случай празника на детето се проведе Ден на патиланеца, в който участие взеха над 100 деца и възрастни.  Събитието включваше приключение в гората, на територията на АЕК „ЕТЪР“, с организирани за всички възрастови групи състезания.

На 26 септември /денят на рождението на Ран Босилек/ се проведе Фестивал „Патиланско царство“. Началото му бе поставено с поднасянето на цветя на паметника на Ран Босилек и продължи със забавни игри за малки и пораснали деца в зала „Възраждане“. Участие взеха над 500 деца и родители, организирани бяха над 50 ателиета, занимателни и спортни игри и бе създадена фото и видеодокументация, съхраняваща информация за проведените дейности. Участие взеха и над 30 доброволци.

Като заключителна инициатива по проекта се проведе концерт, по повод 1 ноември – Ден на народните будители. В концерта участие взеха деца, с изпълнения на песни по стихове на Ран Босилек и със съпровод на Габровски камерен оркестър.

Проектът е изпълнен качествено и в сроковете, заложени в договора.

Той ще даде реална възможност за създаването на архив за живота и творчеството на Ран Босилек, който ще остане на разположение на училища, детски градини, библиотеки и читалища и като възможност за  ползване в бъдещи проекти и инициативи. С възможност информацията да получи и мобилно приложение.

Проектът дава възможност събития, свързани с детското творчество и литература да се включат за в бъдеще в мрежи с други подобни събития, фестивали в България, на Балканите и в Европа. Като заключение остава, че това е един изключително полезен инструмент за обмен на идеи и знание, изграждане на нови компетентности и партньорства за бъдещи инициативи.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приключи изпълнението на проект БФФ „Сватбата – единство и многообразие”