ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ГАБРОВО
№1 / 09.11.2015

Заседание на Общински съвет № 9 от 30.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 19.11.2015 г