ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ГАБРОВО
№1 / 09.11.2015
Решение № 1 91 KB