Прехвърляне безвъзмездно правото на собственост, чрез дарение, на един екземпляр кафява мечка (Ursis arctos)
№249 / 20.10.2015

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 09.11.2015 г