Прехвърляне безвъзмездно правото на собственост, чрез дарение, на един екземпляр кафява мечка (Ursis arctos)
№249 / 20.10.2015
Решение № 249 99 KB