Приключи изпълнението на проекта  „Габрово – град с минало, град с бъдеще”, спечелен по Програма култура от Фондация „Граждански форум”. Фондацията сключи договор с Община Габрово на стойност 12390 лева, за да реализира своята идея.

Проектът позволи на няколко културни институциите в града да отворят своите архиви и съхраняваните в тях ценности  станаха достъпни не само за специализирана аудитория, но и на всеки потребител на интернет по света. В рамките на проекта бяха реализирани 25 аудио-визуални произведения (предавания, филми, интервюта, репортажи и др), 10 от които видео предавания и 15 радио предавания, посветени на различни периоди от развитието на град Габрово.

"Регионален исторически музей - Габрово" е като съкровищница, в която е съхранена безценната памет за миналото на нашата общност. Чрез аудио-визуалните предавания, които се реализираха в партньорство между музея и фондация "Граждански форум по проекта "Габрово град с минало - град с бъдеще" за широката общественост станаха достояние много от ценностите, които се пазят в архива на институцията.

„Музеят Дом на хумора и сатирата” също предостави на екипа на проекта достъп до своите архиви. Бяха обработени и прехвърлени на съвременен носител видео, аудио, снимкови и тесктови документи от историята на институцията. Те са достъпни чрез публикуването им на онлайн платформата Култура ON-AIR.

Държавен архив Габрово съхранява историята на нашата общност. Партньорството между тази институция и фондация “Граждански форум”  даде възможност на интересни и непознати за широката публика документи да станат достъпни. Уникалният етнографски комплекс на открито „Етър” е безспорна емблема на Габрово. Създаден от легендата Лазар Донков, музеят е познат на повечето българи и на много чужденци. От възникването му до днес той е арена на събития, едно от друго по-заслужаващи да бъдат видени от широката аудитория. Но, ако нещо е било реализирано през 70-те, 80-те или 90-те години, то вече има родени хора, които или не знаят за него или само са чували от разказите на своите семейства. Предаванията, направени  в рамките на проекта извадиха пред широката публика точно такива събития, до които вече има свободен достъп чрез платформата Култура ON-AIR.

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” - кой не мечтае да се потопи във фондовете на най-голямата библиотека в областта? Да се докосне до старите документи, запазени от нашите предци, за да разбере как се е развивала нашата общонст през последните 155 години.  Интернет е бързият, лесен и достъпен начин това да се случи и благодарение на проекта на „Граждански форум” вече е факт

чрез предаванията  посветени на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и запазените във фонда й исторически и културни документи.

Драматичен театър „Рачо Стоянов” и Държавен куклен театърГаброво  също предоставиха културни ценности от своите архиви и участваха в подбора им за предаванията, които се реализираха чрез онлайн-платфорамата Култура ON-AIR.

В резултат на работата след приключване на проекта Габрово и редица негови достижения в сферата на културата са широко популяризирани.

Реализираните и съхранени в Интернет-платформа предавания получиха широка разгласа в местните медии, чрез публикации, новини и рекламни съобщения. Преди излъчването на всяко от предаванията се проведе широка кампания в социалните мрежи и GOOGLE. Благодарение на това проектът изпълни заложените цели над очакванията.

Повече информация може да намерите тук: http://www.kulturabg.com/

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приключи изпълнението на проект „Познато и непознато Габрово: на фокус“