Обща стойност на проекта: 23 461 лв.

Финансиране от Община Габрово: 18 700 лв.

Партньори: Регионална библиотека „Априлов -Палаузов”,  Държавен архив - Габрово, АЕК „Етър”

Целта на проекта - социализиране и популяризиране на  непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за  миналото на Габрово, чрез създаването на мобилна експозиция - изложба в куфар „155 години Габрово град” и печатно издание - илюстрована хроника „155 години Габрово град”, с културни ценности от фондовете на участващите институции.

В резултат от изпълненото на проекта беше създаден масив от 570 бр. дигитални изображения на личности, събития, културни ценности, паметници и документи от периода 1860 – 2015 г. Създадени бяха: мобилна експозиция от 30 табла и книжно тяло - илюстрована хроника с обем 176 страници, пълноцветен печат, с текстове на български, английски и руски език, в тираж 1000 бр.

Професионално и подходящо структурирани, с богато съдържание, илюстрованата хроника и изложбата имат широко приложение и потенциал за привличане на огромна аудитория. Още с първото си представяне те предизвикаха интереса не само на габровската общественост, а на любители на историята и културни институции от страната.

Изданията ще бъдат полезно средство за обучение на младите поколения, необходимо допълнение към съществуващите учебни помагала, в които темата краезнание е слабо застъпена.

Изложбата гостува в РНБ „П. Р. Словейков“ - В. Търново, на 14 октомври ще бъде представена в Националния политехнически музей – София, предстои гостуване в РИМ – Ловеч, Исторически музей на гр. Лесковац – Сърбия. През 2016 година изложбата ще бъде експонирана в Европеския парламент в Брюксел.

Публичният интерес към проекта, образователното и възпитателното му въздействие, дават сериозна заявка за успешното реализиране на други сходни краеведски издания на базата на активно и ползотворно сътрудничество между културни и образователни институции, бизнес, държавни институции и неправителствения сектор.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приключи изпълнението на проекта „Габрово – град с минало, град с бъдеще”