Проектът „Габрово – град с минало, град с бъдеще” ще позволи на институциите да отворят своите архиви и съхраняваните в тях ценности да станат достъпни не само за специализирана аудитория, но за всеки потребител на интернет по света. В рамките на проекта ще бъдат реализирани 25 аудио-визуални произведения (предавания, филми, интервюта, репортажи и др), 10 от които видео предавания и 15 радио предавания, посветени на различни периоди от развитието на град Габрово.

"Регионален исторически музей - Габрово" е като съкровищница, в която е съхранена безценната памет за миналото на нашата общност. Ако жителите на столицата на хумора и сатирата знаеха какво съдържат архивите на музея биха   чувствали много по-голяма гордост, че се наричат габровци. През 2014 година "Регионален исторически музей - Габрово" създаде постоянна изложба на открито, която получава отлична оценката от гостите на града и дава повод на габровци да минават по-честа през това пространство.

Чрез аудио-визуалните предавания, които ще се реализират в партньорство между музея и фондация "Граждански форум по проекта "Габрово град с минало - град с бъдеще" за широката общественост ще станат достояние много от ценностите, които се пазят в архива на институцията.

„Музеят Дом на хумора и сатирата” има готовност да предостави на екипа на проекта достъп до своите архиви. В рамките на проекта ще бъдат обработени и прехвърлени на съвременен носител видео, аудио, снимкови и тесктови документи от историята на институцията. Те ще станат достъпни чрез публикуването им на онлайн платформата Култура ON-AIR.

Пет от предаванията по проекта ще бъдат реализирани чрез архива на Дома на хумора и сатирата.

Държавен архив Габрово съхранява историята на нашата общност. Партньорството между тази институция и фондация “Граждански форум” ще даде възможност на интересни и непознати за широката публика документи да станат достъпни. Пет от предаванията по проекта ще бъдат реализирани чрез работа във фондовете на Държавен архив Габрово.

Уникалният етнографски комплекс на открито „Етър” е безспорна емблема на Габрово. Създаден от легендата Лазар Донков, музеят е познат на повечето българи и на много чужденци. От възникването му до днес той е арена на събития, едно от друго по-заслужаващи да бъдат видени от широката аудитория. Но, ако нещо е било реализирано през 70-те, 80-те или 90-те години, то вече има родени хора, които или не знаят за него или само са чували от разказите на своите семейства. Пет от предаванията в рамките на проекта ще извадят пред широката публика точно такива събития, до които ще има свободен достъп чрез платформата Култура ON-AIR.

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” - кой не мечтае да се потопи във фондовете на най-голямата библиотека в областта? Да се докосне до старите документи, запазени от нашите предци, за да разбере как се е развивала нашата общонст през последните 155 години.

Пет от предаванията в рамките на проекта ще бъдат посветени на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и запазените във фонда й исторически и културни документи.

Всяко от предаванията в рамките на този проект ще бъде излъчено първо по онлайн-радиото към платформата Култура ON-AIR и качено в архива на медията. Към предаванията, които са във видео вариант ще бъде изработено специално аудио, което да се излъчи по радиото.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА „Българският МанчестАРТ – Изкуство, труд и постоянство“