„Българският МанчестАРТ – Изкуство, труд и постоянство“ е проект, който ще бъде финансиран по Програма Култура през 2015 година. Проектът е на сдружение Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово. Той преосмисля уникалното в марката Габрово като история, културно наследство и памет на 155-те години Габрово град по нестандартен начин чрез езика на съвременните изкуства.
Проектът ще отбележи годишнината на Габрово като град с първата от този вид у нас историческа градска компютърна игра. Чрез анимация и на игрови принцип, в българска и английска езикова версия, ще бъдат представени най-уникалните, най-габровските факти и места, олицетворение на марката Габрово. Компютърната игра ще се разпространява свободно на специално създадена онлайн платформа.
Снимка: Интернет
Проектът цели още показване на потенциала на съвременните комуникативни средства и техники, на дигиталните форми на изкуство. Чрез анимацията и интерактивността на компютърната игра проектът ще съдейства за популяризирането на нови форми на изкуства в Габрово. Съвременните изразни средства ще дадат нова интерпретация на най-значимото от марката Габрово, изградено през 155-годишната му история като град.
Съфинансиране от Програма Култура - 8 720 лв.
Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Проект „155 години Габрово град” по Програма Култура спечели Регионален исторически музей – Габрово