Целта на проекта е създаването на мобилна експозиция-изложба в куфар „155 години Габрово град“ и печатно издание - илюстрована хроника “155 снимки и документи от 155-годишната история на Габрово като град” с културни ценности от фондовете на участващите институции. По този начин ще се социализират до голяма степен непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за миналото на Габрово. За първи път ще бъде представена пълноцветна хронологична илюстрована история на град Габрово. Създадените продукти ще бъдат триезични и мобилни, и ще бъдат използвани за популяризиране на историята и културата на Габрово в страната и чужбина.
Общата стойност на проекта е 23 461 лева, а съфинансирането от Община Габрово - 18 700 лв.
Партньори по проекта са Регионална библиотека „Априлов -Палаузов”,  Държавен архив – Габрово и ЕМО „Етър”.
Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Проект "Памет-минало, памет-настояще, памет-бъдеще” на НЧ “Христо Смирненски 1949” кв. Русевци е сред проектите, които финансира Програма Култура