Проект "Памет-минало, памет-настояще, памет-бъдеще”  на НЧ “Христо Смирненски 1949” кв. Русевци е сред проектите, които финансира Програма Култура.
Кратко описание на проекта
155-та годишнината от обявяване на Габрово за град позволява да се обърнем назад и в тази перспектива да осъзнаем, че качеството на една градска среда, е качество и на една специфична културна среда. Едно селище от градски тип представлява специфичен културен център с културни потребности, с действителна или потенциална публика. Един град, развиващ висока култура, става привлекателен център за творци от далечни и близки места. Проектът е създаден чрез взаимодействието и съвместната работа на творци от различни точки на България и света и различни култури.
Идеята провокира тримата автори - Петринел Гочев – утвърден театрален режисьор, художник и скулптор от София; Рин Ямамура – художник и сценограф от Япония и Росина Пенчева – млад фотограф от Габрово, да създадат общ проект, вдъхновени от съвместната си работа по най-новата постановка на ДТ „Рачо Стоянов“ – „Жана д‘Арк“.
Проектът се състои от три елемента. Първият обхваща част от историята на културния живот – снимков архив от пораждането на сценична дейност в града до днес под формата на визуална инсталация от интерактивни табла, разположени на пл. “Възраждане”. Всяко едно от тези изображения може да бъде видяно от различна перспектива. Целта на тази инсталация е чрез съпоставяне на снимков материал от културния живот на града, да се възбуди интереса към културните пластове от миналото и настоящето и да се предизвика потенциалната публика към активно съпреживяване на творческия процес.                               
Вторият елемент от проекта е плод на работата на тримата автори по габровската постановка „Жана д‘Арк“. Той представя изложба на оригиналните творби – живопис и скулптура на Петринел Гочев, сценографски макети на Рин Ямамура от представлението и фотографска серия на Росина Пенчева, документираща живота на постановката зад кулисите и на сцената. Експозицията ще покаже настоящия културен живот на града и ще бъде представена в ХГ “Христо Цокев”.           
Третият елемент е отворена дискусията с Петринел Гочев на тема „Художественият образ – основа на родова, гражданска и национална памет в света на изчезващите граници” и ще се проведе в ДТ „Рачо Стоянов“ ден след откриването на изложбата. Тя е посветена на „155 години Габрово град” и на 80-годишнината на театъра.
Образците, на които ще се основе дискусията, са от областта на архитектурата, скулптурата, живописта и сценичните изкуства, създадени на територията на града.
Цел на проекта:
Проектът „Памет – минало, памет – настояще, памет - бъдеще“ има за цел да обогати и осъвремени архива на културния живот на Габрово, чрез издирване, дигитализиране и популяризиране на архивни материали за културния живот на Габрово от обявяването му за град до наши дни;
Премахване на етикета за елитарност от традиционните културни пространства – в частност художествената галерия и драматичния театър;
Привличане на нови потенциални публики на културния живот в Габрово;
Предизвикване на разговор за смисъла на реалните потребности от творческа културна художествена дейност
Провокиране на интерес на национално и международно ниво към Габрово като културен център;
Съфинансиране от Община Габрово: 7 032,40 лв.
                                                                                                                                                                                  Снимки: Росина Пенчева
Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” ще реализира АЕК „Етър” в рамките на Програма Култура