От Координационния съвет на Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа - ЕФФЕ информираха, че Международният фестивал на хумора и сатирата е избран да получи за 2015/2016 година лейбъла /марката/ на организацията. Предложението на Община Габрово е одобрено от международно фестивално жури след успешно класиране и оценка от страна на представители на организацията ситуирани в България.

Работен момент от процеса на оценка на предложенията

От този момент нататък Международният фестивал на хумора и сатирата става част от платформата на ЕФФЕ, която представлява инициатива на Асоциацията на международните фестивали, състояща се от събития, които се отличават с артистично качество и имат значителна роля и ефект на местно, национално и международно ниво. Получатели на ЕФФЕ лейбъла са представители от 31 европейски страни, които предлагат на своите публики широк спектър от жанрове и дейности.

Габровският Карнавал ще бъде включен във фестивалния пътеводител на ЕФФЕ, което означава, че информацията за него ще бъде по-достъпна за фестивални публики, артисти, творчески формации, ансамбли, оркестри, театри, танцови компании, публични институции на всички нива, спонсори, частни компании и медии.

Интерактивната, он-лайн версия на пътеводителя ще бъде пусната това лято, а печатната ще бъде представена на официална церемония през септември 2015.

ЕФФЕ е пилотен проект на Европейската комисия за Европейска платформа за фестивали в областта на културата, иницииран от Европейската фестивална асоциация /ЕФА/ - най – голямата организация за фестивали в Европа и света.

За информация - 896 фестивала от 32 различни страни са участвали в процеса на подбор и оценка, от които 71% са били ориентирани към музика, 40% към танци и 38% към театъра. Много други жанрове като филми, литература, фотография и опера също са представени при кандидатстване по програмата.

Габрово ще бъде домакин на кръг от международното първенство twall® Challenge 13 май, 20.30 часа – Латино вечер с "Дел Падре"