Приемане на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопаснии отпадъци - Габрово“ - второ четене
№51 / 11.03.2015
Решение № 51 4.35 MB