№176 / 28.08.2014

Решение №177
№177 / 28.08.2014

Решение №178
№178 / 28.08.2014

Решение №179
№179 / 28.08.2014

Решение №180
№180 / 28.08.2014

Решение №181
№181 / 28.08.2014

№182 / 28.08.2014

№183 / 28.08.2014

№184 / 28.08.2014

№185 / 28.08.2014

№186 / 28.08.2014

Решение №187
№187 / 28.08.2014

№188 / 28.08.2014

№189 / 28.08.2014

Решение №190
№190 / 28.08.2014

№191 / 28.08.2014

№192 / 28.08.2014

Решение №193
№193 / 28.08.2014

Решение №194
№194 / 28.08.2014

Решение №195
№195 / 28.08.2014

Решение №196
№196 / 28.08.2014

№197 / 28.08.2014

№198 / 28.08.2014

Решение №199
№199 / 28.08.2014

№200 / 28.08.2014

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 17 от 25.09.2014 г