Адрес: Габрово 5300, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 11
Тел: 066/809051, 0888133792
 

 

Началото на Държавен кукления театър – Габрово, ни връща към традициите на българското куклено изкуство поставени имено тук в град Габрово от Нено Милчев Христов /1861-1916/. През 1956 г. Николай Колев създава куклена театрална трупа. Получила обществено признание на 01.02.1963 г. и подкрепена от местната власт тя става професионална със самостоятелен статут към Народно читалище „Априлов-Палаузов”. С Решение на Министерски съвет от 01.01.1971 година се създава Държавен куклен театър - Габрово. През 1979 г. трупата влиза в собствена сграда, която е единствената в България проектирана и построена за куклен театър. За времето на своето съществуване габровският куклен театър се утвърждава като най-авторитетният специализиран културен институт за деца на територията на Централна Северна България. Единствен сред съседните области  през своята половин вековна история ДКТ - Габрово е участник в някой от най – престижните театрални форуми в България и по света. Днес наследниците на знаменитото дело на дългогодишния художествен ръководител и режисьор Николай Колев спазват традициите на кукленото изкуство, като го превеждат в модерния свят на днешните деца с международните стандарти и актуалните тенденции в кукленото изкуство.
 

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“